کتابخانه دیجیتال پروان

کتابخانه دیجیتال پروان، محصول نرم افزاری استانداردی است که با هدف مدیریت منابع دیجیتال و غیر دیجیتال موجود در کتابخانه‌ها و مراکز تحقیقاتی و اطلاع رسانی طراحی و پیاده‌سازی شده است. در این نرم افزار، امکان ذخیره و بازیابی اطلاعات منابع، اعم از اطلاعات توصیفی و محتوای دیجیتال آنها، فراهم شده است.
کتابخانه دیجیتال پروان، با بهره مندی از قابلیت هایی نظیر مدیریت یکپارچه منابع دیجیتال و غیردیجیتال، دفتر ثبت منابع غیر دیجیتال، مدیریت اعضای کتابخانه، و میز امانت، امکان خدمت رسانی بعنوان یک کتابخانه صرفاً دیجیتال، یک کتابخانه صرفاً غیردیجیتال و یک کتابخانه دیجیتال و غیر دیجیتال دارد.
این نرم‌افزار کاملاً بصورت تحت وب طراحی و پیاده‌سازی شده است. در عین حال، با برخورداری از امکانات امنیتی تعبیه شده در آن، امکان کنترل دسترسی به خدمات کتابخانه و منابع موجود در آن، وجود دارد.


برخی از کاربران