• کتابخانه دیجیتال پروان
    کتابخانه دیجیتال پروان، محصول نرم افزاری استانداردی است که با هدف مدیریت منابع دیجیتال و غیر دیجیتال موجود در کتابخانه‌ها و مراکز تحقیقاتی و اطلاع رسانی طراحی و پیاده‌سازی شده است.

  • ای کوریر
    ای-کوریر نرم افزار تحت وب جامع برای مدیریت چرخه ارسال بسته برای شرکتهای پستی میباشد.

  • مشاوره
    اگر میخواهید کسب و کار خود را توسعه دهید و به شیوهای نوین و استفاده از فناوریهای اطلاعاتی فکر میکنید، با ما تماس بگیرید تا شما را در این راه همراهی کنیم.