تیم ما

انسانها گونه گون خلق شده اند. از توانایی های متفاوتی برخوردارند و به موضوعات و مسائل نگاه متفاوت دارند. ما در پروان پژوه این تفاوتها را در بستر یک فرهنگ کاری مشترک پذیرا شده ایم و با دنبال کردن اهداف مشترک مورد قبول همه اعضای تیم مان، از تفاوتهایمان، به نفع ایجاد راه‌حل های بدیع بهره می بریم.

مونیکا بلک
مدیر ارشد ارتباطات
پیتر پریش
رئیس کسب و کار
اولیویا وودسون
مشاور بین المللی
پیتر آدامز
بنیانگذار شرکت
مری فلین
مدیر ارشد فناوری
آدام اسوالد
مدیر ارشد بازاریابی
کیت گرین
مدیر مالی
هری سپتم
بنیانگذار شرکت