شرکت پروان پژوه در سال 1379 تحت عنوان یک شرکت نرم افزاری سهامی خاص، در شهر اصفهان تاسیس گردید و به فعالیت در زمینه تولید نرم افزارهای سفارشی، روی آورد. از همان ابتدای تاسیس این باور نزد موسسین شرکت وجود داشت، که بنابر رشد سریع صنعت نرم افزار، حضور نیروی جوانی در کنار تجربیات ارزشمند متخصصین کارآزموده، در میزان کیفیت و مطابق فناوری روز بودن تولیدات نرم افزاری نقش قابل توجهی دارد. از این رو، شرکت پروان پژوه با بهره گیری از دو عامل فوق، گام در راه تحقق عملی این باور برداشت و همچنان به فعالیت خستگی ناپذیر خود در این راه، ادامه می دهد.

از سال 1383، شركت پروان پژوه در شهر تهران مستقر می باشد. در مدت استقرار در تهران، شرکت پروان پژوه با مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف همکاری مستمر داشته است.

در طول مدت همکاری با مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف، شرکت پروان پژوه اقدام به فعالیت در زمینه راه حلهای نرم افزاری مرتبط با مدیریت محتوای دیجیتال پرداخته است. حاصل این دروه از فعالیت شرکت، تولید سیستم نرم افزاری مدیریت محتوای یادگیری الکترونیکی، و کتابخانه دیجیتال پروان بوده است.

در حال حاضر عمده فعالیت شرکت در زمینه توسعه و پشتیبانی محصول کتابخانه دیجیتال پروان می باشد.