مشتری

_________

چالش

_________

راه‌حل

_________

نتیجه

_________

تیم توسعه دهندگان

_________

مهرداد خسروی – Product Owner
مهرداد خسروی – Solution Architect / Software Designer
علی خسروی – Front-end / Back-end developer
مهرداد خسروی – Back-end developer
سمیه رضایی – Front-end / Back-end developer
اکبر اصلانی – Front-end / Back-end developer

ابزار و تکنولوژی‌ها

_________