مشتری

_________

مشتری ما بخش مالی یک شرکت لجستیک بین‌المللی است که راهکارها و خدمات مفید و مؤثری در حوزه صنعت لجستیک حمل و نقل ارائه می کند.

چالش

_________

با رشد و توسعه شرکت و افزایش چشمگیر میزان فروش، این شرکت با چالش هایی از قبیل ثبت و صدور فاکتورهای فروش، وصول مطالبات مشتریان، صدور اسناد حسابداری مربوط به فروش داخلی و خارجی، کنترل تراز مشتریان و همینطور مسائل مالیاتی رو به رو بود.

راه‌حل

_________

راه حل نرم افزاری پروان پژوه برای حل این چالش طراحی و ساخت یک سیستم یکپارچه صدور صورت حساب با قابلیت تعامل اتوماتیک با سایر سیستم ها بوده است.

نتیجه

_________

پروان پژوه با طراحی یک پنل جامع برای این مشتری یکی از بزرگترین دغدغه های این شرکت یعنی حسابداری فروش را رفع کرد. این سیستم علاوه بر صدور اتوماتیک صورتحساب، قابلیت تعامل سیستماتیک با سایر پنل ها و اتوماسیون های داخلی این شرکت و همچنین سیستم های خارجی از طریق API را دارد. استفاده از این پنل علاوه بر کاهش حداکثری میزان خطا و وابستگی به نیروی انسانی حسابداری، سرعت عملیات های حسابداری را نیز بسیار افزایش داده است.

تیم توسعه دهندگان

_________

پریسا عاشری – Product Owner
مهرداد خسروی – Solution Architect / Software Designer
حسین نعمت زاده – Software Designer / Front-end / Back-end developer
حسام پورقاضیان – Back-end developer
پریسا دلدار – Front-end / Back-end developer
پوریا عطایی – Front-end developer
مونا موسوی – UI / UX designer
محمد آشتیانی – Front-end developer

ابزار و تکنولوژی‌ها

_________

Ktor, Kafka, Kotlin, MySQL, Event-driven architecture, DDD