مشتری

_________

مشتری ما یک ایرلاین معتبر و فعال در زمینه ارسال بار هوایی (فریت بار) و کارگو است.

چالش

_________

مشتری ما با یک چالش بسیار اساسی در خصوص ارسال پیام های بین المللی SITA برای انتقال پیام های حاوی اطلاعات بارنامه ها مواجه بود.

راه‌حل

_________

پیشنهاد پروان پژوه برای رفع این چالش ایجاد زیرساخت های لازم و طراحی یک سیستم تولید پیام از روی داده های بارنامه ها بود .در این سیستم پیام های FWB و FHL بر اساس داده های سیستم فروش و پیام های FFM بر اساس داده های سیستم عملیات ایرلاین به مراجع ذیربط ارسال می گردد.

نتیجه

_________

طراحی و پیاده سازی سیستم ارسال پیام های SITA در مدت زمان بسیار کوتاه بنا به درخواست مشتری موجب شد تا بزرگترین چالش این شرکت در خصوص عدم امکان تولید و ارسال پیام های SITA رفع گردد.

تیم توسعه دهندگان

_________

مهرداد خسروی – Product owner
مهرداد خسروی – Solution Designer
کوروش موسوی – Front-end / Back-end developer
رضا ابیض – Back-end developer
سعید رستاک – Back-end developer
حسن صفیاری – Back-end developer
پوریا عطایی – Front-end developer
مونا موسوی – UI / UX designer

ابزار و تکنولوژی‌ها

_________

Ktor, Kafka, Kotlin, MySQL, Event-driven architecture, DDD